leerzaam

aandacht

plezier

filosoferen

nuttig

verrassend

harmonie

dynamiek

out of the box

Nieuws & agenda

Wat is dat?

 Hoe weet je dat zo zeker?

 Zou het ook anders kunnen zitten?

 Kun je een voorbeeld geven?

 Hoe weet je dat zo zeker?

 

 

In deze tijd van snelle media en snelle meningen lijkt er geen tijd om ergens eens rustig over na te denken. Een gesprek is vaak een discussie, waarbij iedere deelnemer vanuit zijn eigen standpunt de ander gaat overtuigen. Geluisterd wordt er enkel om de mening van de ander zo snel mogelijk onderuit te halen.

Rustig met elkaar in gesprek gaan, luisteren en ook echt horen, tijd om na te denken en om zorgvuldig antwoorden te formuleren zijn kenmerken van een filosofisch gesprek.

Als je gaat filosoferen is er niet één juist antwoord op een vraag, dat maakt het spannend, want je weet niet waar je uitkomt. De rol van de gespreksleider is het op het juiste moment de juiste vragen stellen en doorvragen.

Vanzelfsprekendheden worden onderzocht, je denkvermogen en geduld worden op de proef gesteld. Juist dat is de meerwaarde van  een filosofisch gesprek.

 

‘Zijn mannen en vrouwen gelijk?’